Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector

Report
Updated
29 January 2014
Published
26 January 2014
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the electricity sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their Read more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the electricity sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and their national and European affiliations; and finally, an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound's series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formats

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef13931
  Catalogue info

  Il-kwalità rappreżentattiva tal-organizzazzjonijiet Ewropej tal-imsieħba soċjali: Is-settur tal-elettriku

  Author(s): 
  Eurofound
  Dan l-istudju jagħti informazzjoni bil-għan li jkun inkoraġġut id-djalogu soċjali settorjali fis-settur tal-elettriku. L-istudju l-ewwel jeżamina l-isfond ekonomiku u tal-impjiegi tas-settur, imbagħad jiddeskrivi fid-dettall l-organizzazzjonijiet tal-imsieħba soċjali fl-Istati Membri kollha tal-UE (sħubija, rwol fin-negozjar kollettiv, djalogu soċjali u politika pubblika, u affilazzjonijiet nazzjonali u Ewropej) u fl-aħħar nett janalizzza l-organizzazzjonijiet Ewropej rilevanti, partikolarment f’dak li jirrigwarda l-kompożizzjoni tas-sħubija tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jinnegozjaw. L-għan tas-serje tal-istudji tal-EIRO dwar il-kwalità rappreżentattiva huwa li jkunu identifikati l-organizzazzjonijiet nazzjonali u supranazzjonali rilevanti tal-imsieħba soċjali fil-qasam tar-relazzjonijiet industrijali f’setturi magħżulin, li joriġina mill-objettiv tal-Kummissjoni Ewropea li jkunu rikonoxxuti l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-imsieħba soċjali li għandhom ikunu kkonsultati skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).


  Available for download in 25 languages

  Download
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment