Ir-Raba’ Stħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol: sommarju

Résumé
Published
19 March 2008
Authors: 
Eurofound

Abstract

Ix-xogħol għandu sehem importanti fil-ħajja talmaġġoranza ta’ l-Ewropej. Huwa rikonoxxut fuq livell ta’ politika ta’ l-UE li l-ftehim tal-kondizzjonijiet li fihom jaħdmu n-nies fil-pajjiżi differenti ta’ l-UE huwa fundamentali sabiex tinkiseb kwalità aħjar ta’ xogħol, produttività akbar u iżjed impjiegi – l-hekk imsejħa miri ta’ Liżbona. L-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol tal-Fondazzjoni, li jsir kull ħames snin, ilu jipprovdi għarfien siewi dwar kwistjonijiet marbuta mal-kwalità tax-xogħol sa mill-1990. Dan ir-raba’ stħarriġ jippreżenta l-fehmiet tal-ħaddiema dwar firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet, fosthom l-organizzazzjoni tax-xogħol, issigħat tax-xogħol, l-opportunitajiet indaqs, it-taħriġ, issaħħa u l-benesseri u s-sodisfazzjon mix-xogħol.Ippublikat: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Ir-Raba’ Stħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol: sommarju

  Authors: 
  Eurofound

  Ix-xogħol għandu sehem importanti fil-ħajja talmaġġoranza ta’ l-Ewropej. Huwa rikonoxxut fuq livell ta’ politika ta’ l-UE li l-ftehim tal-kondizzjonijiet li fihom jaħdmu n-nies fil-pajjiżi differenti ta’ l-UE huwa fundamentali sabiex tinkiseb kwalità aħjar ta’ xogħol, produttività akbar u iżjed impjiegi – l-hekk imsejħa miri ta’ Liżbona. L-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol tal-Fondazzjoni, li jsir kull ħames snin, ilu jipprovdi għarfien siewi dwar kwistjonijiet marbuta mal-kwalità tax-xogħol sa mill-1990. Dan ir-raba’ stħarriġ jippreżenta l-fehmiet tal-ħaddiema dwar firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet, fosthom l-organizzazzjoni tax-xogħol, issigħat tax-xogħol, l-opportunitajiet indaqs, it-taħriġ, issaħħa u l-benesseri u s-sodisfazzjon mix-xogħol.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment