MILL-KRIŻI GĦALL-IRKUPRU: Politiki aktar infurmati għal Ewropa kompetittiva u ġusta

Hekk kif il-Eurofound tibda triqitha għal programm ġdid ta’ ħidma ta’ erba’ snin, l-Ewropa qed tiffaċċja xi wħud mill-akbar sfidi tagħha s’issa. Prospetti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali fl-Ewropa u f’partijiet oħra tad-dinja huma dejjem anqas ċari. Abbozzat fl-isfond soċjali u ekonomiku u b’dawn l-imperattivi ewlenin fuq quddiem, il-prijoritajiet ta’ dan il-programm jirriflettu b’mod ċar kemm l-isfida immedjata biex ilaħħaq mal-kriżi, kif ukoll l-ambizzjoni ta’ nofs it-terminu biex jinkiseb progress għal Ewropa kompetittiva u ġusta - u dan, naturalment, flimkien mal-ambizzjoni ġenerali li naraw ’l-Ewropa taqbad 'it-triq it-tajba'. Mibni fuq aktar minn 30 sena ta’ riċerka u kompetenza pprovduta minn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal Ewropa - istituzzjonijiet tal-UE, gvernijiet nazzjonali u msieħba soċjali - dan il-programm jippreżenta l-qafas strateġiku għall-ħidma tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għall-perjodu mill 2013 sal-2016.Niżżel il-PDF: MT (pdf 707.51 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment