Stħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol 2020

Kif inhi l-ħajja professjonali tiegħek, u kif tikkompara mal-ħajja professjonali ta’ Ewropej oħra?

L-Eurofound hija Aġenzija tal-UE li tinvestiga kif in-nies madwar l-Ewropa jgħixu u jaħdmu, u kif dan qed jinbidel matul iż-żmien. Kull ħames snin twettaq stħarriġ biex tagħti ħarsa lejn il-kondizzjonijiet tax-xogħol tan-nies u l-kwalità tal-impjieg. Kull stħarriġ jagħti stampa ċara u aġġornata tad-dinja tax-xogħol u juri kemm, u b'liema mod, l-affarijiet inbidlu.

L-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS, European Working Conditions Survey) jipprovdi informazzjoni ta' valur biex ngħinu lil dawk li jfasslu l-politika jieħdu deċiżjonijiet dwar kif in-nies jaħdmu, fuq il-post tax-xogħol, fuq livell nazzjonali u Ewropew– deċiżjonijiet li jistgħu jibbenefikaw lilek u lil persuni oħra fuq ix-xogħol. Jiġbor informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol tiegħek, inkluż il-ħin tax-xogħol, l-espożizzjoni għal riskji fuq ix-xogħol, kif jiġi organizzat ix-xogħol, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, l-aċċess għat-taħriġ, il-premjazzjoni tal-mertu u sodisfazzjoni globali fuq ix-xogħol. 

L-EWCS isir fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fis-seba' pajjiżi kanditati u fin-Norveġja u l-Iżvizzera. Bejn 1,000 and 3,300 ħaddiem ser jiġu intervistati f'kull pajjiż – total ta' aktar minn 45,000 ruħ. L-intervisti ser isiru wiċċ imb'wiċċ id-dar. Huwa importanti ħafna li jwieġbu għall-istħarriġ kemm jista' jkun nies possibbli sabiex ir-riżultati tiegħu jkunu affidabbli. Il-persuni li jiġu kkuntattjati jintagħżlu b'mod każwali.

Ir-riżultati tal-EWCS ser jintużaw biex:

  • jiġu mmonitorjati l-progress u l-isfidi fil-kwalità tax-xogħol 
  • tiġi analizzata l-prestazzjoni tal-politika tal-impjieg minn perspettiva tal-kwalità tax-xogħol
  • jiġu identifikati gruppi li jinsabu f'riskju u kwistjonijiet ta' tħassib kif ukoll il-progress
  • ikun hemm kontribuzzjoni għal politiki ġodda għan-nies fuq ix-xogħol

L-ewwel riżultati tal-istħarriġ ser jiġu ppubblikati fl-2021. L-informazzjoni miġbura ser tiġi anonimizzata sabiex l-ebda individwu ma jkun jista' jiġi identifikat fir-riżultati. Dan isir f'konformità mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Wieħed jista' jikkonsulta avviż dwar il-privatezza fuq www.ipsos.uk/EWCS7

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil Sophia MacGoris, Uffiċjal tal-Istħarriġ, fuq smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment