Stħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol 2020

Il-ħidma fuq il-post għall-EWCS 2020 waqfet minħabba l-COVID-19

Fit-3 ta’ Frar 2020, il-Eurofound bdiet il-ħidma fuq il-post għall-aħħar edizzjoni tal-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS) storiku tagħha. Madankollu, minħabba l-pandemija tal-COVID-19, l-Aġenzija kellha ttemm il-ħidma fuq il-post inizjali permezz ta’ intervisti wiċċ imb wiċċ wara biss seba’ ġimgħat. Il-Eurofound se tagħmel xi dokumentazzjoni ta’ sostenn disponibbli fi żmien dovut, bħal rapporti metodoloġiċi u l-kwestjonarju tal-istħarriġ.

Minn Marzu sa Lulju 2021, il-Eurofound se twettaq rawnd ġdid ta’ ħidma fuq il-post għall-EWCS, permezz ta’ intervistar personali assistit minn telefon (CATI) għall-ewwel darba.

Għal aktar dettalji dwar l-EWCS, ikkuntattja lil Sophia MacGoris (Tel: +353 1 204 3100, posta elettronika smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment