Stħarriġ tal-Kumpaniji Ewropej 2009 (ECS) - Id-djalogu soċjali

Id-djalogu soċjali fuq il-post tax-xogħol

  • Kważi erbgħa minn kull għaxar kumpaniji (37%) fl-istħarriġ irrappurtaw forma istituzzjonali ta' rappreżentanza tal-ħaddiema, li tkopri iżjed minn 60% tal-impjegati
  • Iżjed minn tnejn minn kull tliet ħaddiema fl-UE huma koperti biftehim kollettiv dwar il-paga: fl-ekonomija totali, il-figura hija 69%, filwaqt li tirrappreżenta 67% fis-settur privat waħdu
  • Ir-rappreżentanti tal-ħaddiema fl-Ewropa jidhru li huma ġeneralment sodisfatti li teżisti kultura kooperattiva ta' interazzjoni pjuttost tajba bejnhom u l-maniġment tal-istabbilimenti
  • Il-maniġment Ewropew huwa, b'mod ġenerali, pjuttost pożittiv dwar l-effett tad-djalogu soċjali u r-rappreżentanza tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol
  • Xi 80% tar-rappreżentanti intervistati jgħidu li l-impjegati jappoġġaw il-ħidma tagħhom.

Nota: il-vidjo huwa bl-Ingliż biss.