EQLS 2012 - Metodoloġija

Fl-isforz tagħha li tipproduċi dejta kumparabbli u affidabbli dwar il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa kollha, l-aġenzija Eurofond żviluppat approċċ metodoloġiku unifikat u sistema li tassigura l-kwalità. Tul is-snin sar titjib fil-metodoloġija, ġew integrati diversi kundizzjonijiet ta' tħassib u twessa' l-ambitu ġeografiku bil-proċessi ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea.

Perjodu tal-fijldwork: Settembru 2011-Frar 2012 (Stati Membri tal-UE); Mejju-Awwissu 2012 (pajjiżi li mhumiex fl-UE).

Kuntrattur: GfK Significant (il-Belġju).

Kopertura: 27 Stat Membru tal-UE U 7 pajjiżi li mhumiex fl-UE (Il-Kroazja, l-Islanda, il-Kosovo, l-Eks-Repubblika Juogożlava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja, it-Turkija)

Popolazzjoni Mira: Il-popolazzjoni mira hija r-residenti kollha tal-pajjiżi msemmija fuq li għandhom 18-il sena jew iżjed.

Kampjun: Il-kampjun bażiku huwa kampjun multi-fażi, stratifikat u magħżul bla parametri fissi (random). Kull pajjiż huwa maqsum f'taqsimiet skont ir-reġjun u l-grad tal-urbanizzazzjoni, u minn kull wieħed minnhom jittieħed għadd ta' Unitajiet Primarji ta' Kkampjunar (PSU) mingħajr l-ebda parametri fissi. Imbagħad jittieħed kampjun bla parametri fissi ta' djar minn kull PSU. Fl-aħħar il-persuna li tintagħżel għall-intervista minn kull dar tkun dik li jkun imissha tagħlaq għeluq sninha.

Daqs tal-kampjun: Id-daqs tal-kampjun mira jvarja minn 1,000 fil-pajjiżi ż-żgħar sa 3,000 fil-pajjiżi l-kbar. Wara t-tlestija tal-fijldwerk, l-għadd totali tal-intervisti kien 43,636.

Tip ta' stħarriġ: Intervisti bbażati fuq kwestjonarju magħmulin wiċċ imb wiċċ fid-djar tal-persuni magħżula fl-ilsien/ilsna nazzjonali tal-pajjiż.

Tip ta' intervista: Wiċċ imb wiċċ, id-dar, b'tul medju ta' 38 minuta fl-UE27 u b'tul medju ta' 39 minuta fil-pajjiżi li mhumiex fl-UE.

A rapport tekniku (Ingliż, .pdf, 1MB) dwar l-EQLS  huwa disponibbli.