Den europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen 2020

Feltarbeid for den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen 2020 er stanset grunnet covid-19

Den 3. februar 2020 startet Eurofound feltarbeidet for den siste utgaven av organisasjonens omfattende europeiske arbeidsmiljøundersøkelse. På grunn av covid-19 ble byrået imidlertid nødt til å avslutte det innledende feltarbeidet med intervjuer ansikt til ansikt, etter bare syv uker. Etter hvert vil Eurofound gjøre noe underlagsmateriale tilgjengelig, slik som metoderapporter og spørreskjemaet.

Fra mars til juli 2021 skal Eurofound foreta en ny runde feltarbeid for den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen, for første gang ved hjelp av dataassisterte telefonintervju (CATI).

For mer informasjon om den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen kan du kontakte Sophia MacGoris (tlf: +353 1 204 3100, e-post smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Skriv ny kommentar