Over EurLIFE

Het Europees Observatorium voor de kwaliteit van het bestaan (EurLife) is de nieuwste toevoeging aan Eurofound, en is in 2017 opgericht.

Rol

EurLife biedt toegang tot de resultaten van analyses van enquêtegegevens en kwalitatief onderzoek op het gebied van de kwaliteit van het bestaan en openbare diensten, en wordt ondersteund door een netwerk van Europese correspondenten in alle EU-lidstaten en Noorwegen.

Het observatorium richt zich op het ondersteunen van beleidsmakers bij het tot stand brengen van betere levensomstandigheden voor Europese burgers. Via onderzoek wordt vastgesteld welke invloed de kwaliteit van de samenleving heeft op het welzijn van de burgers. Ook wordt onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare diensten afgezet tegen de realiteit van een vergrijzende en meer heterogene samenleving, budgettaire beperkingen en technologische veranderingen. In de regelmatig terugkerende Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan (EQLS) van Eurofound wordt een gedetailleerd beeld gegeven van de levensomstandigheden in de Europese landen. Deze enquête is een belangrijke informatiebron voor het waarnemingscentrum.

Speerpunten

Binnen Eurofound's strategische thema kwaliteit van het bestaan en openbare diensten concentreert EurLife zich in de programmaperiode 2017-2020 op twee primaire thema's:

Doelgroepen

EurLife richt zich op de belangrijkste partners van Eurofound - de Europese sociale partners, EU-instellingen en regeringen van lidstaten - alsook op beleidsmakers en partijen en maatschappelijke organisaties op het gebied van kwaliteit van het bestaan en openbare diensten.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen