Specifieke informatieverzoeken

In tijden van voortdurende economische en maatschappelijke verandering moet Eurofound kunnen voldoen aan nieuwe en toekomstige informatie-eisen van beleidsmakers. Als onderdeel van het streven van Eurofound om meer onderzoeken en diensten te produceren op specifiek verzoek van haar belangrijkste partners, is het reageren op hun informatieverzoeken  een kernactiviteit in haar nieuwe programmaperiode 2017–2020.

Verschillende soorten documenten

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het leveren van documenten over geselecteerde thema's in diverse formats:

  • rapporten op maat;
  • onderzoeken op verzoek van belanghebbenden;
  • achtergronddocumentatie;
  • bijdragen aan publicaties;
  • rapporten en documenten op eigen initiatief;
  • rapporten betaald door belanghebbenden.

Rapporten op maat zijn gebaseerd op originele analyses van bestaande gegevensbronnen van Eurofound zoals enquêtegegevens, of op samenvattingen van eerder onderzoek van Eurofound op een bepaald gebied.

Bekijk de volledige lijst van specifieke rapporten

Doelstellingen van de dienstverlening

Deze dienstverlening is vooral bedoeld om snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en efficiëntie bij het leveren van input op maat te verzekeren teneinde aan de specifieke eisen van de belanghebbenden van Eurofound te voldoen, en ter onderbouwing van beleidsmaatregelen naar aanleiding van onvoorziene kwesties. Of aan een specifiek verzoek kan worden voldaan, is afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens.

Er kunnen verzoeken worden ingediend door de organisaties van de sociale partners op Europees en nationaal niveau, door de regeringen van lidstaten via hun voorzitterschap van de Raad van de EU en door de EU-instellingen. Er wordt een selectieve aanpak gehanteerd op basis van de relevantie en het beleidsmatig belang van verzoeken en de beschikbare middelen.

Meer informatie