Annual reports

66 items found
 • 13 augustus 2009 | Annual report

  This publication contains the annexes to Eurofound's annual report for 2008, including details of budget, governance, staff, events and publications during that year.

 • 22 juni 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 december 2008 | Annual report

  2005 was het eerste jaar waarin het nieuwe vierjarenprogramma 2005–2008 werd uitgevoerd. De Stichting ging energiek en ambitieus aan het werk met haar nieuwe programma, „Beter leven en werken in een veranderend Europa”. Zij zette een reeks onderzoeksprojecten op voor de vier prioritaire thema’s: meer en betere werkgelegenheid, evenwicht tussen werk en privé-leven, participatie/partnerschap en sociale cohesie. Aan het eind van het jaar vond er een bijzondere gebeurtenis plaats, namelijk de benoeming van de nieuwe directeur van de Stichting, Jorma Karppinen, die in december met zijn taken is begonnen.

 • 03 december 2008 | Annual report

  Bij de voorbereidingen op een nieuwe uitbreiding van de Europese Unie met Bulgarije en Roemenië in 2006 werd de druk van de globalisering en demografische veranderingen steeds meer voelbaar. Beleidsmakers op Europees en nationaal niveau werden voor belangrijke vragen gesteld op het gebied van migratie, werkgelegenheid, onderwijs, gelijke kansen en sociaal beleid. Over al deze en andere onderwerpen heeft de Stichting in 2006 actuele praktische kennis en informatie verstrekt.

 • 03 december 2008 | Annual report

  This document contains a complete set of annexes to the annual report dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2005.

 • 03 december 2008 | Annual report

  The annual report provides an overview of the Foundation's activities for 2004. This document contains a complete set of annexes dealing with the budget, organisation, staffing, publications and activities of the Foundation during 2004.

 • 14 juli 2008 | Annual report

  Quality of work and employment is a key priority in the European Union. This fifth annual review of working conditions in the EU examines a range of issues and challenges related to working life and the workplace. It focuses in particular on four critical dimensions: career development and employment security, health and well-being, skills and competence development, and work–life balance.

Pagina's