Work programmes

28 items found

Every four years Eurofound reviews its strategy and the orientation to be given to its work and after widespread consultation prepares a four-year rolling programme. Within the context of the four-year programme, a detailed annual programme of work is prepared and proposed for adoption by the Management Board.

The programmes are the outcome of detailed deliberations of the groups making up the Management Board as well as with the Institutions of the Union.

 • 20 april 2004 | Work programme

  The fourth annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: Analysing and anticipating change to support socio-economic progress. Among the aims of the programme are to: strengthen collaboration and the sharing of results with the European Commission and other EU Institutions; finalise work started in 2001-2003 and move towards consolidation and dissemination of results; prepare for the implementation of the new four-year programme 2005-2008; strengthen transversal activities in the three core areas of expertise (Living Conditions, Working Conditions, Industrial Relations) and EMCC; reinforce customer orientation; and continue to incorporate the acceding and candidate countries in all main areas of activity.

 • 13 december 2002 | Work programme

  The third annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: Analysing and anticipating change to support socio-economic progress. Among the aims of the programme are to: strengthen monitoring activities and strategic research in the three core areas of expertise (Living Conditions, Working Conditions, Industrial Relations) and EMCC; meet specific needs of key policy audiences; incorporate candidate countries in all main areas of activity; increase existing collaboration with the European Commission and strengthen relationships with the other EU Institutions; and reinforce the Foundation's role as a forum for debate.

 • 27 maart 2002 | Work programme

  The second annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress. The principles of the programme include developing and consolidating the main areas of activity: research / development, debate / discussion, information / dissemination; and strengthening core areas of expertise - working conditions, living conditions and industrial relations.

 • 20 april 2001 | Work programme

  None

 • 29 maart 2001 | Work programme

  This booklet contains an abridged version of the four year rolling programme. The Foundation's seventh four-year programme aims both to provide continuity, building on the expertise established over the past 25 years, and innovation, exploring new and emerging issues and addressing the societal changes and the continuing challenge to improve living and working conditions.

 • 08 februari 2000 | Work programme

  None

 • 24 februari 1999 | Work programme

  This document gives a summary of the activities planned by the Foundation in 1999, within the framework of its four-year rolling programme 1997-2000, ‘Facing up to the challenges of European society’.

 • 27 november 1997 | Work programme

  4 5 SF-99-96-576-NL-C u de tastbare resultaten van vernieuwende ontwikkelingen op het terrein van beleid en praktijk te analyseren. Reeds is een begin gemaakt met onderzoek van benaderingen in het kader van het stelsel van sociale voorzieningen ter bestrijding van sociale uitsluiting. De bijdrage van de sociale partners en de actieve participatie van allen die onder uitsluiting gebukt gaan of het gevaar lopen uitgesloten te worden zullen een integraal onderdeel van deze werkzaamheden vormen. De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Een programma voor 1997 – 2000 s Participatie E en snel veranderende samenleving staat voor ingewikkelde problemen. Met het oog hierop dienen de sociale actoren volledig betrokken te worden bij de besluitvormingsprocessen, zowel op het werk als in de samenleving in het algemeen. De Stichting beklemtoont het belang van de participatie van allen die betrokken zijn bij de aanpak van veranderingen. Zij biedt aanzienlijke ondersteuning voor de verbetering van overleg- en participatieprocedures die leiden tot een betere leefkwaliteit. Ook draagt de Stichting bij aan de ontwikkeling van een meer op participatie gerichte samenleving door zelf als forum voor debat en uitwisseling van informatie en standpunten tussen de sleutelactoren in de samenleving te fungeren. In het kader van het nieuwe programma 19972000 zal zij ook: u vormen van participatie op het werk volgen en evalueren; u vernieuwende benaderingen van participatie (nieuwe thema’s, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe partnerschappen) op het werk en in de samenleving als geheel verkennen; u het concept actief burgerschap onderzoeken, met name in verband met kwesties op het terrein van werkgelegenheid en sociale zekerheid; u de bijdrage van strategieën beoordelen ter verbetering van de doelmatigheid en efficiëntie van overheidsdiensten en duurzame consumptie. De werkplek zal het voornaamste aandachtsgebied blijven bij dit onderzoek, nu de Waarnemingspost Europese arbeidsverhoudingen wordt opgezet, die de verschillende doelgroepen van relevante en act

Pagina's