Contactbureau in Brussel

Rol

Het Contactbureau in Brussel draagt bij tot het strategisch management en het algemene communicatiebeleid van Eurofound ten aanzien van haar belanghebbenden op EU-niveau.

Het bureau heeft tot taak:

  • de zichtbaarheid en invloed van Eurofound-onderzoek naar beleidsvorming op EU-niveau te versterken door de samenwerking met de EU-instellingen (Europese Commissie, Europees Parlement, Europees Economisch en Sociaal Comité, Comité van de Regio’s) en met vertegenwoordigers van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld verder te ontwikkelen en uit te breiden. Een dergelijke samenwerking kan de vorm aannemen van specifieke informatieverzoeken op basis van bestaande Eurofound-gegevens;
  • namens Eurofound de ontwikkelingen in de EU-beleidsvorming te volgen.

Het team van het Contactbureau in Brussel bestaat uit het hoofd van het bureau, Pierre Baussand, en de informatiefunctionarissen Marina Patriarka en Yolanda Torres Revenga.

Contactgegevens

Oudergemlaan 20
B – 1040 Brussel
België

E-mail: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu