Democratie en vertrouwen tijdens COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

 • De enquête gaf een forse daling te zien van het vertrouwen in instellingen, met name nationale overheden, dat daalde van 4,6 in de zomer van 2020 tot 3,9 in het voorjaar van 2021. In veertien lidstaten is het vertrouwen sinds 2020 aanzienlijk afgenomen en in alle lidstaten daalde het vertrouwen in nationale overheden tot onder de niveaus die werden opgetekend aan het begin van de pandemie. Ook het vertrouwen in de EU nam af, maar bleef hoger dan het vertrouwen in de nationale overheden.  

 • Om het vertrouwen van de burgers in de overheden en de EU terug te winnen, is het essentieel dat men begrijpt wat hun behoeften zijn en oplossingen biedt in de nasleep van de COVID-19-crisis. Het is zaak burgers de hand te reiken en te luisteren naar hun zorgen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het debat over de toekomst van Europa, vooral naarmate de EU zich herstelt van de pandemie en afkoerst op een groenere en meer digitale economie.

 • Beleidsmakers moeten bij de verlening van steun een holistische aanpak hanteren om te voorkomen dat mensen die het hardst zijn getroffen verder achterop raken. Als we er niet in slagen de toename van de ongelijkheden onder burgers en tussen lidstaten een halt toe te roepen, lopen we het risico dat het vertrouwen van de Europeanen in hun instellingen verder wordt ondermijnd en politiek ongenoegen wordt aangewakkerd. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.