Financiële situatie en veiligheid tijdens COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, past and future financial situation, financial fragility and housing insecurity. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

 • Bestaande ongelijkheden nemen toe door de onevenredige impact van de pandemie op kwetsbare groepen. Cijfers wijzen uit dat mensen die al in een kwetsbare situatie verkeerden, steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

 • Beleidsmakers moeten bij de verlening van steun een holistische aanpak hanteren om te voorkomen dat mensen die het hardst zijn getroffen verder achterop raken. Als we er niet in slagen de toename van de ongelijkheden onder burgers en tussen lidstaten een halt toe te roepen, lopen we het risico dat het vertrouwen van de Europeanen in hun instellingen verder wordt ondermijnd en politiek ongenoegen wordt aangewakkerd.  

 • Interessant is dat veel Europeanen positiever zijn over hun financiële vooruitzichten. In zeven lidstaten is het pessimisme over de toekomst afgenomen ten opzichte van de zomer van 2020. De baanonzekerheid in het algemeen is ook afgenomen sinds het begin van de pandemie, maar ligt wel op een hoger niveau dan in juli 2020.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.