Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

  • Gezondheidszorgstelsels genieten het meeste vertrouwen van de respondenten vergeleken met instanties op andere gebieden zoals de media, nationale overheden en de EU. Tegelijkertijd geven w erknemers in de gezondheidszorg vaker aan emotioneel uitgeput te zijn , wat bevestigt dat zorgwerkers tijdens de pandemie in hoge mate zijn blootgesteld aan moeilijke en emotioneel veeleisende situaties.
  • Uit de resultaten van de enquête blijkt hoe de pandemie ertoe kan leiden dat de ongelijkheden tussen sociaaleconomische groepen en landen verder kunnen toenemen. Deze toenemende verschillen kunnen ook gevolgen hebben voor de stabiliteit van de EU, wat onderstreept dat de Europese pijler van sociale rechten volledig moet worden uitgevoerd en dat deze maatregelen duidelijk aan de EU-burgers worden gecommuniceerd.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.