Steunmaatregelen tijdens COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

 • De tevredenheid onder burgers over de steunmaatregelen is drastisch afgenomen; slechts 12 % vindt de steunmaatregelen eerlijk. In de zomer van 2020 was dat nog 22 %. Het aandeel mensen dat vond dat het aanvragen van steun eenvoudig en efficiënt was, nam af van 16 % in de zomer van 2020 tot 10 % in het voorjaar van 2021. Bijna een op de tien respondenten maakte mee dat een verzoek om financiële steun werd geweigerd. Er bestaan grote verschillen tussen landen. Zo schaart 40 % van de mensen in Ierland en Malta zich achter de maatregelen, terwijl minder dan 15 % in Duitsland en Spanje positief tegen de maatregelen aankijkt.

 • Heldere communicatie en begrijpelijke informatie over de verlening van en toegang tot financiële steun is nodig om het vertrouwen in de steunmaatregelen te verbeteren en het gevoel te versterken dat de maatregelen eerlijk zijn.  

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.