Vaccinaties tijdens COVID-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

 • Meer dan een kwart van de mensen die in Europa wonen, geeft aan twijfels te hebben over het COVID-19-vaccin, waarbij mannen (29 %) meer twijfels hebben dan vrouwen (25 %). Zorgen over de veiligheid is de belangrijkste reden om te twijfelen over vaccinatie (62 %); maar ook geeft 44 % van de twijfelaars aan te geloven dat het risico van COVID-19 wordt overdreven.

 • Vaccintwijfel houdt ook sterk verband met vertrouwen en gebruik van sociale media; landen waar het vertrouwen in de overheid laag is, registreren ook meer twijfel over vaccinatie. Vaccintwijfelaars zitten vaker op sociale media en zeggen vaker dat zij deze als hun voornaamste bron van informatie zien. 

 • De uitrol van een doeltreffende vaccinatiecampagne is essentieel om de strijd tegen COVID-19 te winnen en het pad van herstel in te slaan. Aangezien meer dan een kwart van de Europeanen twijfelt over vaccinatie, is het van cruciaal belang dat er duidelijk, transparant en consistent wordt gecommuniceerd over de veiligheid van vaccins om de zorgen van burgers weg te nemen.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.