Werken tijdens COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hoofdconclusies

  • Uit de bevindingen blijkt dat het algemene verlies van banen in de EU op jaarbasis verder is toegenomen waarbij bijna 10 % van degenen die voor de pandemie een baan hadden, nu werkloos zijn – een stijging ten opzichte van de 8 % die in de zomer van 2020 werd gerapporteerd en een verdubbeling van het cijfer in het voorjaar van datzelfde jaar (5 %).

  • Het aantal telewerkers in het voorjaar van 2021 daalde naarmate er meer werknemers terugkeerden naar kantoor. Desondanks is de behoefte om te telewerken niet verminderd, aangezien de meeste werknemers in de EU te kennen gaven op langere termijn liever een aantal dagen per week te willen thuiswerken. 

  • Naarmate werknemers zelfstandiger blijven werken vanuit huis en managers investeren in manieren om dit te faciliteren, zou de COVID-19-crisis voor veel bedrijven een kans kunnen zijn om een win-winsituatie te creëren.   

  • De pandemie heeft op diverse terreinen een impact op vrouwen, maar richt ook de schijnwerpers op de structurele ongelijkheden die op gendergebied nog altijd bestaan. Naarmate zorgwerkers meer erkenning krijgen voor de waarde van hun werk, komen de lage lonen en de moeilijke arbeidsomstandigheden in de gezondheids- en maatschappelijke zorg des te scherper aan het licht.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven.