Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan – datavisualisatie

De Europese enquête van Eurofound over de kwaliteit van het bestaan geeft een uniek inzicht in de kwaliteit van het bestaan, de kwaliteit van de samenleving en de kwaliteit van openbare diensten voor mensen in heel Europa.

De volgende uitsplitsingen zijn beschikbaar: geslacht, leeftijd, activiteitstatus (werkend of niet-werkend) en inkomen (van het laagste inkomenskwartiel 1 tot het hoogste inkomenskwartiel 4).

In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven. 

Selecteer een vraag

 

 

Description

De grafische weergave Kaart van Europa presenteert de antwoorden per land in een kaart.