Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden – datavisualisatie

De door Eurofound gehouden Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden geeft een breed beeld van de alledaagse werkelijkheid van mannen en vrouwen op het werk voor verschillende landen, beroepen, sectoren en leeftijdsgroepen. 

In het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 31 januari 2020 moet worden opgemerkt dat de op de website van Eurofound gepubliceerde gegevens mogelijkerwijs de 28 EU-lidstaten betreffen, aangezien het Verenigd Koninkrijk in eerder onderzoek was opgenomen. Dit zal geleidelijk worden gewijzigd om de nieuwe samenstelling van de EU, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat, weer te geven. 

Selecteer een vraag

 

 

De grafische weergave Kaart van Europa presenteert de antwoorden per land in een kaart.