Close ×

Best viewed on Desktop

Europese enquête over de levenskwaliteit

Europese enquête over de levenskwaliteit 2016

De Europese enquête over de levenskwaliteit van Eurofound geeft een uniek inzicht in de huidige levenskwaliteit van Europeanen.

Selecteer je land, geslacht en leeftijd om de weergave aan te passen

Uit de algehele uitkomsten van de in 2016 gehouden vierde Europese enquête over de levenskwaliteit van Eurofound blijkt dat er over het algemeen sprake is van vooruitgang op de drie hoofdpunten van het onderzoek: levenskwaliteit, kwaliteit van de samenleving en kwaliteit van openbare diensten – hoewel dat niet voor alle landen en alle maatschappelijke groepen geldt.

Levenskwaliteit

Onder deze noemer vallen vooral subjectief welzijn, gezondheid en aspecten van de individuele levenskwaliteit zoals leefomstandigheden, huisvesting en materiële deprivatie, maar ook de balans tussen werk en privé en zorgtaken.

Levenskwaliteit

Algehele vooruitgang in levenskwaliteit; sommige aspecten terug op niveau van voor de crisis

Belangrijkste bevindingen

 • Optimisme is toegenomen
 • Tevredenheid over levensstandaard is toegenomen
 • Levensvoldoening en geluk op hetzelfde niveau gebleven
 • Verschillen in tevredenheid over levensstandaard zijn kleiner geworden tussen de lidstaten
 • Materiële deprivatie is afgenomen (meer mensen kunnen rondkomen), maar in 11 landen verklaart meer dan 50% van de bevolking nog altijd moeite te hebben de eindjes aan elkaar te knopen
 • Zelfgerapporteerde gezondheidskwaliteit is in het algemeen verbeterd
 • Balans tussen werk en privé is in sommige opzichten verslechterd
 • Ernstige zorgen over onvoldoende inkomen voor ouderen in twee van de drie landen
 • Gemiddelde waardering op een schaal van 1-10, 2011
 • Gemiddelde waardering op een schaal van 1-10, 2016
 • Ik ben optimistisch over mijn toekomst (%) - 2016
 • Ik ben optimistisch over de toekomst van mijn (klein)kinderen (%) - 2016
 • Minstens meerdere keren per maand (%) - 2007
 • Minstens meerdere keren per maand (%) - 2016

Optimisme

Balans tussen werk en privé en zorgtaken

Kwaliteit van de samenleving

Onder deze noemer vallen sociale onzekerheid, percepties van sociale spanningen, sociale uitsluiting, vertrouwen in anderen en instellingen, participatie in en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Kwaliteit van de samenleving

Algehele verbetering in indicatoren voor kwaliteit van samenleving

Belangrijkste bevindingen

 • Vertrouwen in nationale instellingen is toegenomen
 • Betrokkenheid bij en participatie in maatschappelijke organisaties nemen toe
 • Vertrouwen in anderen onder 18–24-jarigen is toegenomen
 • Gevoelens van sociale uitsluiting zijn afgenomen
 • Gepercipieerde spanningen tussen arm/rijk, management/werknemers, ouderen/jongeren, mannen/vrouwen zijn afgenomen
 • Maar perceptie van spanningen is licht toegenomen tussen religieuze en etnische groeperingen en, in mindere mate, op basis van seksuele geaardheid
 • Veel spanning gepercipieerd (%) - 2007
 • Veel spanning gepercipieerd (%) - 2011
 • Veel spanning gepercipieerd (%) - 2016

Sociale uitsluiting

Kwaliteit van openbare diensten

Onder deze noemer vallen gezondheidszorg, langdurige zorg, kinderopvang en scholen, evenals buurtdienstverlening. Alle onderzochte diensten worden opgevat als diensten voor het publiek, ongeacht of zij door de openbare, particuliere of non-profitsector worden verleend.

Kwaliteit van openbare diensten

Algehele verbetering in beoordeling kwaliteit van openbare diensten

Belangrijkste bevindingen

 • Tevredenheid over diverse belangrijke openbare diensten, zoals gezondheidszorg en openbaar vervoer, is toegenomen
 • Kinderopvang is verbeterd in diverse landen met voorheen lage scores
 • Toegang tot recyclingfaciliteiten is in een aantal landen een nieuwe kwestie
 • Toegang tot bankdiensten in landelijke gebieden is in sommige landen een probleem.
 • Kwaliteit van openbare diensten verschilt nog sterk van lidstaat tot lidstaat

Kwaliteit van openbare diensten

 • Gemiddelde waardering op een schaal van 1-10, 2011
 • Gemiddelde waardering op een schaal van 1-10, 2016

Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016 – overzichtsverslag
Download verslag

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Over de Europese enquête over de levenskwaliteit: de enquête is voor het eerst gehouden in 2003 en is sindsdien elke vier jaar herhaald. Deze vierde enquête is in 2016 gehouden in 33 landen: de 28 EU-lidstaten en de vijf kandidaat-lidstaten Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

 1. 2003

  Eerste Europese enquête over de levenskwaliteit

 2. 2007

  Tweede Europese enquête over de levenskwaliteit

 3. 2011

  Derde Europese enquête over de levenskwaliteit

 4. 2016

  Veldwerk en gegevensverzameling voor de vierde Europese enquête over de levenskwaliteit

 5. 2017

  7 december

  Digitale publicatie van de uitkomsten van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016

 6. 2018

  23 januari

  Publicatie van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016: overzichtsverslag

 7. 2018

  8 Maart

  Bespreking van Europese enquête over de levenskwaliteit in Brussel

 8. 2018

  september

  Secundaire analyses van de volgende onderwerpen

  Vertrouwen in instellingen in de 21e eeuw, Sociale cohesie en welzijn in Europa, Kwaliteit van openbare diensten, Intergenerationele verschillen in levenskwaliteit