Over het EMCC

Het Europees Waarnemingscentrum voor het veranderingsproces (EMCC) is een informatiebron waarmee wordt beoogd meer inzicht te bieden in veranderingen op het gebied van werk, werkgelegenheid, het scheppen van banen en herstructurering. Eurofound heeft het centrum in 2001 in het leven geroepen, met de volledige steun van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de sociale partners.

Rol

De missie van het EMCC is het onder de aandacht brengen van de economische en sociale ontwikkelingen die veranderingen op de Europese arbeidsmarkten in gang zetten. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de rol van veranderingen in technologie, productiemodellen en regulering in een context van ontwikkelingen in de wereldeconomie. Meer in het bijzonder houdt het EMCC zich bezig met

  • het leveren van nieuws en actuele analyses omtrent de herstructurering van ondernemingen en relevante beleidsinitiatieven via de Europese herstructureringsmonitor, ondersteund door een netwerk van Europese correspondenten in alle EU-lidstaten en Noorwegen;
  • het presenteren van relevante informatie over de belangrijkste trends en aanjagers op het gebied van verandering op de Europese arbeidsmarkten via de Europese banenmonitor;
  • het uitvoeren en publiceren van strategisch arbeidsmarktonderzoek op gebieden van gemeenschappelijk belang voor de belangrijkste belanghebbenden van Eurofound (zoals jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen, leeftijdsgericht personeelsbeleid en de relatie tussen de groei van de werkgelegenheid en de kwaliteit van het werk);
  • het signaleren van opkomende en potentiële trends op de arbeidsmarkt.

Speerpunten

Binnen Eurofound's strategische thema arbeidsmarktveranderingen concentreert het EMCC zich in de programmaperiode 2017-2020 op drie primaire thema's:

Doelgroepen

Het EMCC richt zich op de belangrijkste partners van Eurofound - de Europese sociale partners, EU-instellingen en regeringen van lidstaten - alsook op beleidsmakers en partijen op het gebied van werkgelegenheid en herstructurering.