ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Gepubliceerd
5 november 2012
pdf
Formaten
Executive summary
Downloaden

Samenvatting

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formaten

 • Report

  Number of pages: 
  110
  Reference no.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Catalogue no.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formaten

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12611
  Catalogue info

  ERM-verslag 2012 – Na herstructurering: arbeidsmarkten, arbeidsomstandigheden en tevredenheid met het bestaan - Samenvatting

  Author(s): 
  Eurofound
  Het ERM-verslag 2012 richt zich op de gevolgen van herstructurering voor werknemers. Het onderzoekt welke werknemers hun baan zijn kwijtgeraakt bij het ontstaan van de economische crisis, welke een nieuwe baan hebben gevonden en hoe verlies van een baan en het vinden van een nieuwe baan daarna hun totale levenssituatie en hun tevredenheid met het leven hebben beïnvloed. Verder kijkt het naar het effect van herstructurering op de arbeidsomstandigheden voor werknemers die bij het geherstructureerde bedrijf blijven. Deze twee studies – naar mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en naar mensen die bij het geherstructureerde bedrijf zijn blijven werken – zijn nog nooit eerder uitgevoerd aan de hand van gemeenschappelijke, EU-brede en representatieve gegevenssets. Het verslag geeft ook een overzicht van recente herstructureringen die zijn opgenomen in de ERM-database. Hoewel het aantal herstructureringsgevallen waarbij banen verdwijnen, sinds de piek in 2009 is gedaald, is het nog altijd hoger dan het aantal meldingen van een uitbreiding van het aantal banen. Uit diverse recente herstructureringen blijkt dat de ooit zeer veelbelovende sector van alternatieve energie in Europa ernstige problemen kent. Ook blijkt dat het bij veel van de recent aangekondigde nieuwe banen gaat om werkgelegenheid in de hotel- en de detailhandelssector.  Download PDF: NL (pdf 48.24 Kb)

  Available for download in 1 language

  Downloaden

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen