ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Bijgewerkt
12 maart 2015
Gepubliceerd
4 maart 2015
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severeRead more

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  120
  Nummer: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogusnummer: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

  Formaten

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nummer: 
  EF14701
  Catalogue info

  Jaarverslag 2014 van de European Restructuring Monitor: herstructurering in de overheidssector

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Het jaarverslag 2014 van de European Restructuring Monitor onderzoekt de snelle transformatie van de overheidssector in Europa sinds het begin van de financiële crisis in 2008. Aanvankelijk was de werkgelegenheidsgroei in de sector een stabiliserende factor voor de Europese economie terwijl de particuliere sector juist veel arbeidsplaatsen verloren zag gaan. Latere maatregelen ten behoeve van bezuiniging (of begrotingsconsolidatie) gingen evenwel gepaard met omvangrijke herstructuring binnen de overheid. Als gevolg van vacaturestops is het overheidspersoneel kleiner in aantal en aanzienlijk grijzer geworden en telt het nu meer vrouwen. Het gebrek aan werkzekerheid betekent dat een baan bij de overheid niet meer zo aantrekkelijk is. Het verslag beschrijft de diverse maatregelen die overheden hebben genomen, zoals bevriezing van de salarissen, vermindering van het aantal banen, afvloeiingsregelingen, geleidelijke/vervroegde uittreding, evenals alternatieve oplossingen zoals duobanen en herplaatsing. De toename van nieuwe vormen van werkgelegenheid in de overheidssector – bijvoorbeeld het gebruik van nulurencontracten – wordt in het geval van enkele landen gedocumenteerd. Tot slot staat het verslag stil bij het algemene effect van herstructurering op de "blijvers" en "wijkers".

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen