Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Gepubliceerd
27 januari 2016
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  119
  Nummer: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF15611
  Catalogue info

  Creëren van werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf: Jaarverslag 2015 van de European Restructuring Monitor (ERM)

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Het jaarverslag 2015 van de European Restructuring Monitor (ERM) onderzoekt het probleem van het creëren van werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Kleine en middelgrote ondernemingen worden steeds meer beschouwd als een banenmotor in Europa. Vanwege de heterogeniteit van het grote aantal verschillende ondernemingen kunnen niet alle bedrijven echter een zelfde bijdrage aan de toename van de werkgelegenheid leveren. Dit onderzoek is erop gericht vast te stellen welke soorten mkb-bedrijven meer of minder dynamische scheppers van werkgelegenheid zijn en wil hun belangrijkste drijfveren en belemmeringen voor het creëren van werkgelegenheid in kaart brengen. Er wordt in het onderzoek tevens aandacht besteed aan aanwerving in het mkb, de omvang van het maatschappelijk debat over het creëren van werkgelegenheid in kleine en middelgrote ondernemingen en de instrumenten voor overheidssteun die beschikbaar zijn om deze bedrijven aan te moedigen om meer banen te scheppen. Uit het onderzoek blijkt dat de kleine en middelgrote ondernemingen die banen scheppen doorgaans jonge, innoverende, internationaal opererende, in stedelijke gebieden gevestigde en door bekwame managers geleide bedrijven zijn, die het vermogen bezitten om actieve groei en investeringstrategieën te plannen en te realiseren. Het vermogen van deze bedrijven om banen te scheppen wordt echter eerder bepaald door een combinatie van interne en externe factoren dan door de afzonderlijke kenmerken van deze bedrijven.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen