ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Gepubliceerd
1 februari 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trendRead more

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  56
  Nummer: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Catalogusnummer: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF16521
  Catalogue info

  ERM-jaarverslag 2016: Vertraging globalisering? Recent feitenmateriaal betreffende delokalisatie en relokalisatie in Europa

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Het jaarverslag 2016 van de European Restructuring Monitor (ERM) biedt feitenmateriaal betreffende de gevolgen voor de werkgelegenheid van recente herstructureringsactiviteiten in Europa, op basis van gegevens uit de European Union Labour Force Survey (EU-LFS) en de ERM-gebeurtenissendatabank. Dit jaar ligt de focus van het thematische deel van het verslag op trends in delokalisatie- en relokalisatieactiviteiten van bedrijven in Europa, met bijzondere aandacht voor de productiesector. Gegevens uit de ERM wijzen erop dat in Europa delokalisatie nooit een belangrijke oorzaak van werkgelegenheidsverlies is geweest, en uit de analyse blijkt dat delokalisatie begon af te nemen na de mondiale financiële crisis en nog niet terug is op het oude niveau. Tevens blijkt dat delokalisatie is toegenomen in Oost-Europa, maar in West-Europa is afgenomen. Er is weinig feitenmateriaal beschikbaar met betrekking tot relokalisatie. De gegevens die er zijn, wijzen erop dat het betrekkelijk weinig voorkomt.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen