Organon: behoud van een deel van de werkgelegenheid na dreigende sluiting

Afwijzing van aansprakelijkheid: deze informatie is bedoeld als dienstverlening aan de lezer, maar is niet bewerkt door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- of arbeidsomstandigheden. De inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s).

In juni 2011 werd een akkoord bereikt over een grote reorganisatie bij Organon, onderdeel van Merck. Betrokkenen gingen uiteindelijk akkoord met de oprichting van een life-sciencespark, waardoor vermoedelijk een deel van de werkgelegenheid behouden blijft.

Op 21 juni 2011 werd bekend dat er tussen Merck (USA) en de Nederlandse overheid een akkoord is bereikt over het behoud van een deel van de werkgelegenheid bij de onderzoeksafdeling van Merck-dochter Organon in het Nederlandse Oss. Het akkoord behelst de oprichting van een life-sciencespark en is bedoeld als vangnet voor de 540 onderzoekers die ontslagen worden. Van de overige onderzoekers (in totaal 1100) gaan er 100 naar de productie en blijven er 486 in dienst. Voor de oprichting van het park heeft Merck een bijdrage toegezegd van € 40 miljoen. De andere helft van het benodigde bedrag van € 80 miljoen komt van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss. De onderzoekers kunnen in het park met hun eigen bedrijf hun onderzoekswerk voortzetten. Daarbij worden zij ondersteund door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en een taskforce met daarin vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. Bij deze taksforce zijn inmiddels ruim 90 bedrijfsplannen ingedien

Oprichting life-sciencespark redt groot deel banen onderzoekers

Met de aanvaarding van dit zogenoemde plan-B door alle betrokkenen komt een eind aan een tumultueus jaar. Dat begon toen Merck op 10 juli 2010 aankondigde alle research-activiteiten in Nederland te zullen beëindigen en de productie met 30% te zullen verminderen. Deze voornemens zouden resulteren in een verlies van 2175 banen. In 2007 waren ook al honderden banen geschrapt, toen het voormalig moederbedrijf AkzoNobel op het laatste moment besloot Organon niet naar de beurs te brengen, maar te verkopen aan Shering-Plough, dat niet lang daarna werd overgenomen door Merck.

De aankondiging leidde tot verzet van werknemers, de ondernemingsraad, vakbonden en ook de raad van commissarissen van de Nederlandse vestiging. De ondernemingsraad, die adviesrecht heeft over ingrijpende besluiten, kondigde aan in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof. De raad van commissarissen wees Merck op het recht van goedkeuring dat de raad heeft ten aanzien van ingrijpende besluiten, waaronder reorganisaties.

Nieuwe eigenaar schort reorganisatie op

Daarop schortte Merck het reorganisatievoornemen op. Er werd een adviesraad opgericht met vertegenwoordigers van alle betrokkenen. Deze kreeg tot eind december 2010 de tijd om naar alternatieven te zoeken. Deze termijn werd in december met nog eens zes weken verlengd. In deze periode voerde Merck exclusieve onderhandelingen met een ‘Partij-X’, vermoedelijk het Zuid-Afrikaanse Aspen.

Medio februari 2011 breekt Merck deze onderhandelingen af. Daarop spannen de ondernemingsraad, de vakbonden en de commissarissen een kort geding aan. Zij eisen dat Merck een akkoord sluit met Partij X over overname van de onderzoeksafdeling. De kort gedingrechter wijst deze eis af, maar oordeelt wel dat Merck ten onrechte niet heeft overlegd met de adviesraad over het beëindigen van de onderhandelingen. Merck wordt veroordeeld dit alsnog te doen en de onderhandelingen te heropenen.

Rechter veroordeelt eigenaar tot overleg met medezeggenschap

Dit oordeel past in de geschiedenis en praktijk van het Nederlandse medezeggenschapsrecht: de ondernemer heeft een ruimte beleidsvrijheid, maar dient zich wel te houden aan een aantal procedurele zorgvuldigheidseisen. Hij moet voldoende informatie verstrekken, zijn besluit terdege motiveren, toezeggingen nakomen en laten zien op welke wijze de gevolgen van besluiten voor de werknemers worden opgevangen. Daaraan was in dit geval niet voldaan.

Robbert van het Kaar, University of Amsterdam, HSI

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation

Reactie toevoegen