Corporate communication

Werken aan betere levens- en arbeidsomstandigheden: Bevordering van opwaartse convergentie

Deze brochure beschrijft de instrumenten en strategieën die Eurofound tijdens de programmeringsperiode 2017-2020 zal aanwenden bij de uitoefening van zijn opdracht: “wetenschappelijk verantwoorde, onpartijdige, tijdige en beleidsrelevante kennis leveren die bijdraagt tot een beter onderbouwd beleid voor opwaartse convergentie van de levens- en arbeidsomstandigheden in Europa”. Met het monitoren van de recentste ontwikkelingen en het tijdig verstrekken van grondige analyses en informatie aan instellingen op EU-niveau, nationale overheden en sociale partners beoogt de Stichting de EU-agenda te ondersteunen door te voorzien in kennis om de kwaliteit van het bestaan en de arbeidskwaliteit in Europa te verbeteren.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen