Meer en betere banen:patronen van werkgelegenheidsgroei in Europa - Samenvatting

In de periode 1995-2006 deed zich in vrijwel geheel Europa een grote kentering voor in de tendensen op het gebied van werkgelegenheid. In deze folder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de werkgelegenheidsgroei gedurende tien jaar, dat het eerste deel vormt van het rapport over 2008 van de European Restructuring Monitor (ERM). Het tweede deel van dit rapport vormt een aanvulling op dit perspectief over een periode van tien jaar, met de nadruk op de hervormingspatronen in de EU en Noorwegen voor het jaar 2007 en de banengroei en het banenverlies die hiervan het gevolg waren.Download PDF: NL (pdf 57.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen