Arbeidsomstandigheden in de Europese Unie: Werkorganisatie - Samenvatting

De bevindingen van de enquête over een aantal belangrijke aspecten van de arbeidsomstandigheden in de EU zijn door Eurofound vervolgens grondig geanalyseerd. De verscheidenheid aan vormen van werkorganisatie in Europa was één van de onderzochte thema’s en vormt het onderwerp van dit verslag. Het doel van bovengenoemde analyse was drieledig: de verschillen tussen de meest voorkomende vormen van werkorganisatie in EU-landen in kaart brengen, onderzoek doen naar de structurele, demografische en grensoverschrijdende kenmerken waarmee die verschillende organisatievormen kunnen worden beschreven en bestuderen van de relatie tussen werkorganisatie en de verschillende dimensies van arbeidskwaliteit en werkgelegenheid. De studie omvat een analyse van de verbanden tussen werkorganisatie en personeelsbeleid, evenals een analyse van de werkorganisatie in kleine ondernemingen en in sectoren van de niet-commerciële dienstverlening – zoals overheden en instellingen op het gebied van sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk.Download PDF: NL (pdf 52.02 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen