Arbeidsomstandigheden van een vergrijzende beroepsbevolking - Samenvatting

Volgend op de enquête van 2005 heeft Eurofound haar belangrijkste bevindingen over hoofdthema’s aangaande de arbeidsomstandigheden in de EU verder geanalyseerd. Eén van de onderzochte thema’s was de vergrijzing van de beroepsbevolking en de verstrekkende implicaties daarvan voor de maatschappij en de arbeidsmarkt als geheel. In het onderzoek zijn vier factoren belicht die essentieel zijn om de leeftijdsstructuur van de Europese beroepsbevolking te modelleren: het garanderen van loopbaanontwikkeling en arbeidszekerheid; behoud en bevordering van de gezondheid en het welzijn van werkenden; ontwikkeling van vaardigheden en bekwaamheden; het creëren van evenwicht tussen werk en privéleven. In deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitdagingen die samenhangen met de vergrijzing van de beroepsbevolking en worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek vermeld.Download PDF: NL (pdf 49.59 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen