Convergentie en divergentie van de arbeidsomstandigheden in Europa van 1990 tot 2005 - Samenvatting

In 2005 startte de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) de vierde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS), die in 1990 voor het eerst heeft plaatsgevonden. In de afgelopen 15 jaar heeft de Europese Unie grote veranderingen ondergaan op diverse niveaus. Dit verslag gaat in de eerste plaats dieper in op twee onderzoeksthema’s. Het heeft in eerste instantie tot doel na te gaan of in de opeenvolgende enquêtes van de EWCS relatieve convergentie of divergentie is opgetreden met betrekking tot de kwaliteit van het arbeidsleven. Voorts wordt ook onderzocht of in dezelfde periode gelijksoortige ontwikkelingen tussen de Europese landen zichtbaar zijn.Download PDF: NL (pdf 50.51 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen