Arbeidsomstandigheden in de Europese Unie: Arbeidstijd en arbeidsintensiteit - Samenvatting

In de vierde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, die de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) in 2005 heeft gehouden, zijn onderwerpen onderzocht die hoog op de agenda van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie staan. Een van de onderzochte onderwerpen was arbeidstijd en arbeidsintensiteit en de gevolgen ervan voor de samenleving en de arbeidsmarkt als geheel. Er werd nagegaan wat de kenmerken zijn van arbeidsintensiteit en hoe deze kan worden gemeten. Uit de resultaten blijkt dat er een nauw verband bestaat tussen arbeidsintensiteit en gebrekkige arbeidsomstandigheden, zowel fysieke als psychologische.Download PDF: NL (pdf 60.85 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen