Veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur in Europa tijdens de recessie - Samenvatting

Dit verslag beschrijft de gevolgen van de recessie voor de werkgelegenheid in de EU27. Het beschrijft de veranderingen in de werkgelegenheidsniveaus in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008 en analyseert hoe deze verschuivingen zijn gespreid over het salarisspectrum. Uit de studie is gebleken dat de werkgelegenheid verder is gegroeid in het segment van banen met een topsalaris, vooral in kennisintensieve en zakelijke dienstverlening. Door het verdwijnen van banen met een middelhoog salaris in de bouw en de industrie is de werkgelegenheid in het middengedeelte van het salarisspectrum gekrompen. Er zijn meer banen verdwenen voor mannen dan voor vrouwen, en oudere werknemers hebben het meest geprofiteerd van nieuwe werkgelegenheid. Het aantal deeltijdbanen is in alle delen van het salarisspectrum toegenomen, maar de grootste toename betrof sinds 2009 de (lager betaalde) tijdelijke banen.Download PDF: NL (pdf 49.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen