Herstructurering in het mkb in Europa

Aangezien ondernemingen, willen zij duurzaam en concurrerend blijven, zich moeten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, is herstructurering een essentieel onderdeel van het economische systeem in Europa. Tot nu toe is het beleid gericht geweest op herstructurering van grote ondernemingen. Gezien het relatieve belang van het midden- en kleinbedrijf – dat ruim 99% van de Europese bedrijven en ongeveer 66% van de werkgelegenheid in de particuliere sector vertegenwoordigt – is het van belang dat beleidsmakers op alle niveaus inzicht hebben in de specifieke uitdagingen waarvoor kleine bedrijven staan, om passende steun te kunnen bieden aan deze ruggengraat van de Europese economie. Op basis van informatie uit 85 casestudy's uit alle EU-lidstaten en andere bronnen geeft dit verslag een overzicht van de kenmerkende aspecten van het mkb in zijn voorbereidingen op en het beheer van herstructurering, onderzoekt het de belangrijkste drijfveren voor verandering en analyseert het de factoren die van invloed zijn op een succesvolle herstructurering. Het biedt een brede, vergelijkende kijk op de gevolgen van herstructurering voor werknemers en het bedrijf zelf en geeft beleidsadviezen voor toekomstige actie.Download PDF: NL (pdf 47.76 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen