Kwaliteit van leven in Europa: subjectief welzijn

In dit verslag wordt het effect van de crisis op het subjectieve welzijn van Europeanen onderzocht. In 2011 lag het bbp per hoofd van de bevolking in 22 van de toen nog 27 EU-lidstaten onder het niveau van 2008, en waren de werkloosheidscijfers in 25 van de 27 lidstaten hoger. Deze indicatoren geven aanleiding tot bezorgdheid, maar het verslag gaat dieper en probeert antwoord te geven op de volgende vragen: Wat zijn de werkelijke gevolgen voor de levens van mensen? Wie zijn het zwaarst getroffen? Waar is sprake van positieve ontwikkelingen op het gebied van welzijn? Wat verklaart de verschillen in welzijn in Europa? Hoe kunnen toekomstige beleidsmaatregelen het welzijn bevorderen of de daling in welzijn een halt toeroepen? Het verslag besluit met de conclusie dat de crisis mogelijk niet alle aspecten van welzijn beïnvloedt en evenmin ieders welzijn in gelijke mate beïnvloedt. Het welzijn is er in veel EU-landen op achteruitgegaan. In de Noord-Europese landen is het welzijnsniveau het hoogst gebleven. De achteruitgang in het welzijnsniveau in veel West-Europese landen wordt echter gecompenseerd door een toename van het welzijnsniveau in Oost-Europese landen. Tot de bevolkingsgroepen met een laag welzijnsniveau behoren de groepen die beperkingen ondervinden als handicaps of ziekte, en werklozen.Download PDF: NL (pdf 49.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen