Arbeidstijdontwikkelingen in de 21e eeuw: arbeidsduur en de regulering hiervan in de EU

In dit verslag worden de voornaamste trends en mijlpalen bestudeerd die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de belangrijkste aspecten van de collectief overeengekomen arbeidsduur in de Europese Unie in het eerste decennium van de 21e eeuw. Het verslag is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie die Eurofound heeft verzameld uit alle lidstaten van de EU en Noorwegen. Het richt zich speciaal op vijf sectoren: de chemiesector, de metaalsector, de banksector, de detailhandel en de overheidssector. In het verslag wordt de institutionele regulering beschreven. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de overeengekomen arbeidsduur (aantal uren dat een persoon geacht wordt te werken volgens collectieve overeenkomsten of afspraken tussen werknemers en werkgevers) en de gebruikelijke arbeidsduur (aantal uren dat gewoonlijk in de praktijk aan werkzaamheden wordt besteed) in de periode 1999-2014 beoordeeld. Het verslag wijst op de spanning tussen de uitgeoefende druk ten behoeve van een vermindering van de arbeidsduur voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven en minder gezondheidsproblemen voor werknemers enerzijds en anderzijds de noodzaak van flexibele arbeidstijden om te voldoen aan de eisen van een moderne wereldeconomie.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen