Benaderingen voor de integratie van vluchtelingen en asielzoekers op de arbeidsmarkt

Dit verslag bouwt verder op bestaand onderzoek naar de integratie van vluchtelingen en asielzoekers op de arbeidsmarkt in antwoord op de vluchtelingencrisis. In het verslag wordt informatie over wetgeving en praktische regelingen in de eerste helft van 2016 bijgewerkt, wordt integratie op de arbeidsmarkt onderzocht in de bredere context van de opvang van asielzoekers en ondersteuning van zowel asielzoekers als vluchtelingen en wordt de rol van de sociale partners onderzocht. Het onderzoek komt tot de conclusie dat de meest getroffen landen zich enorm hebben ingezet om asielzoekers een snellere en eenvoudigere toegang tot hun arbeidsmarkt te bieden. In sommige landen hebben de sociale partners een actieve rol gespeeld bij het ontwikkelen van effectiever beleid op het gebied van de integratie op de arbeidsmarkt en enkele veelbelovende initiatieven opgezet. De plotselinge en omvangrijke toestroom van asielzoekers heeft echter een groot aantal uitdagingen met zich meegebracht en het is momenteel nog niet duidelijk op welke manier deze obstakels kunnen worden overwonnen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen