Slechte huisvesting in Europa: Kosten en gevolgen

Met dit verslag wordt beoogd een beter inzicht te geven in de werkelijke kosten van slechte huisvesting voor de EU-lidstaten. Ook worden voorstellen gedaan voor beleidsinitiatieven waarmee de maatschappelijke en economische gevolgen van slechte huisvesting kunnen worden aangepakt. De volledige gevolgen van slechte huisvesting zijn in de regel pas op de langere termijn zichtbaar. Ook is niet altijd duidelijk welke besparingen een investering in huisvesting van goede kwaliteit oplevert op de kosten van uit openbare middelen gefinancierde diensten en de economische en maatschappelijke kosten. Hoewel het huisvestingsbeleid in beginsel een zaak van de nationale overheden is, staan veel lidstaten op het gebied van huisvesting voor vergelijkbare uitdagingen. In sommige hebben projecten voor de verbetering van slechte huisvesting waardevolle praktijkervaring opgeleverd die met andere landen kan worden gedeeld. In dit verslag worden acht casestudy's van dergelijke projecten beschreven. Het betreft projecten in verschillende Europese landen. Hoewel het verbeteren van slechte woonomstandigheden kostbaar is, komt uit het verslag naar voren dat de kosten daarvan vrij snel terugverdiend kunnen worden in besparingen op een scala van gesubsidieerde of anderszins uit openbare middelen gefinancierde diensten.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen