Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden - overzichtsverslag

De zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (European Working Conditions Survey, EWCS) bouwt voort op de lessen die uit de voorgaande vijf enquêtes zijn geleerd. Zo ontstaat een breed beeld van werkend Europa uit de verschillende landen, beroepen, sectoren en leeftijdsgroepen. De beleidsprioriteiten van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid zijn het verhogen van de werkgelegenheid, het verlengen van het werkzame leven, het verhogen van de participatie van vrouwen, de stimulering van productiviteit en innovatie en de aanpassing aan de digitale uitdaging. Het succes van dergelijk beleid is niet louter afhankelijk van veranderingen op de externe arbeidsmarkt, maar ook op de ontwikkeling van goede arbeidsomstandigheden en een goede werkkwaliteit. De resultaten van de EWCS wijzen op de omvang en de reikwijdte van acties die beleidsmakers kunnen ontwikkelen om de huidige uitdagingen voor Europa het hoofd te bieden. In de analyse worden de bevindingen aan de hand van zeven indicatoren van werkkwaliteit onderzocht – fysieke omgeving, werkdruk, kwaliteit van de werktijden, sociale omgeving, vaardigheden en beoordelingsvrijheid, vooruitzichten en inkomen – en worden werknemers ingedeeld in vijf typische werkkwaliteitsprofielen. Op grond van persoonlijke interviews met 43 850 werknemers verspreid over 35 Europese landen wordt in de EWCS geprobeerd de rijkgeschakeerde aspecten van werken in het huidige Europa te beschrijven.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen