Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan 2016

In het laatste kwartaal van 2016 zijn bijna 37 000 mensen in 33 Europese landen (28 EU-lidstaten en 5 kandidaatlanden) geïnterviewd voor het vierde onderzoek van de Europese enquête over de kwaliteit van het bestaan. Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten voor de EU-lidstaten. In het rapport wordt gebruik gemaakt van informatie uit eerdere enquêtes en uit ander onderzoek om trends in de kwaliteit van het bestaan vast te stellen – tegen de achtergrond van het veranderende sociale en economische profiel van de EU-lidstaten. Het rapport bevat een breed onderzoek naar het welzijn en de kwaliteit van het bestaan, met inbegrip van de kwaliteit van de samenleving en de openbare diensten, tien jaar na de wereldwijde economische crisis. De resultaten geven aan dat er nog steeds verschillen zijn tussen landen op veel aspecten, maar met meer nuances. Elke lidstaat vertoont bepaalde sterke punten op specifieke aspecten van welzijn, maar sommige samenlevingen vertonen meer duidelijke achterstellingen op meerdere punten dan andere; in alle landen is nog steeds sprake van significante sociale ongelijkheid. 

 

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen