Langdurige jeugdwerkloosheid: kenmerken en beleidsantwoorden

De arbeidsmarkt voor jongeren is sinds 2014 weliswaar aanzienlijk verbeterd, maar een van de erfenissen van de recente economische crisis is het grote percentage jongeren die langdurig werkloos zijn. Het gaat hierbij om bijna een derde van de jongeren zonder werk. Dit rapport bevat een bijgewerkt profiel van de arbeidsmarkt voor jongeren in 2016 en beschrijft trends in de afgelopen 10 jaar. De determinanten van langdurige werkloosheid worden onderzocht, zowel op sociaal-demografisch als op macro-economisch niveau. Gewezen wordt op de ernstige gevolgen die langdurige werkloosheid voor jongeren heeft, zoals schadelijke effecten voor inkomen en beroep en voor verschillende dimensies van hun welzijn. Het rapport eindigt met een bespreking van een aantal beleidsmaatregelen die onlangs door tien lidstaten zijn geïmplementeerd om te voorkomen dat jongeren langdurig werkloos worden of, als zij in die omstandigheid verkeren, om hen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs te integreren.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen