Arbeidsomstandigheden van werknemers van verschillende leeftijden

In de hele EU verandert het arbeidsleven onder invloed van demografische ontwikkelingen. Doordat een kleiner wordend werknemersbestand moet voorzien in de toenemende sociale behoeften van een vergrijzende bevolking, neemt de arbeidsparticipatie van oudere werknemers toe en wordt het arbeidsleven langer. Beleidshervormingen zijn over het algemeen gericht geweest op het verhogen van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd en het geven van financiële prikkels aan oudere werknemers om na de pensioenleeftijd te blijven werken. De beslissing van werknemers om op hogere leeftijd te blijven werken wordt echter ook beïnvloed door een reeks andere factoren: gezondheid en welzijn, de balans tussen werk en privéleven, carrièrevooruitzichten en baanzekerheid, en arbeidsomstandigheden zoals autonomie, aantal werkuren en psychosociale aspecten van de werkplek. In dit verslag worden deze factoren voor de 28 EU-lidstaten diepgaand geanalyseerd aan de hand van gegevens uit de meest recente Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS 2015) en in de context van het concept van ‘duurzaam werk gedurende de hele levensloop’ van Eurofound.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen