Labour market change

Concept en praktijk van een leefbaar loon

Een leefbaar loon is gedefinieerd als ‘een inkomen dat een werknemer een elementaire maar sociaal aanvaardbare levensstandaard biedt’. In de afgelopen decennia hebben in een klein aantal voornamelijk Engelstalige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Ierland, initiatieven op het gebied van leefbaar loon het daglicht gezien. Deze initiatieven zijn er gekomen omdat veel werkende huishoudens die afhankelijk zijn van het bestaande wettelijk minimumloon hier niet mee rondkomen. Er is een methodologie mee ontwikkeld voor de berekening van een loon dat loontrekkenden en hun gezinsleden in staat stelt om waardig te leven, in overeenstemming met de bepalingen inzake een eerlijk loon die zijn vastgesteld in het kader van de in 2017 goedgekeurde Europese Pijler van de sociale rechten. Dit rapport is bedoeld om beleidsmakers een praktische leidraad te bieden voor het concept ‘leefbaar loon’.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen