Industrial relations

De verscheidenheid aan arbeidsverhoudingen in Europa meten: een kwantitatieve analyse

In een eerdere studie van Eurofound zijn vier essentiële aspecten van arbeidsverhoudingen vastgesteld: industriële democratie, industrieel concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en kwaliteit van arbeid en werkgelegenheid. In dit verslag wordt beoogd een reeks indicatoren te ontwikkelen om de prestaties per land ten aanzien van deze vier aspecten van arbeidsverhoudingen te meten en een typologie van stelsels van arbeidsverhoudingen te ontwikkelen om een meerlandenanalyse van trends mogelijk te maken. Het verslag is met name gericht op industriële democratie, in deze context gezien als kernaspect van arbeidsverhoudingen en het meest wenselijke model voor de governance van arbeid en werkgelegenheid.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen