Monitoring EU convergence

Opwaartse convergentie in de EU: concepten, metingen en indicatoren

In de nasleep van de economische crisis zijn de leiders en beleidsmakers van de EU gaan inzien dat, als men een sociaal Europa wil verwezenlijken, sociale convergentie en economische convergentie in de beleidsvorming op gelijke voet moeten staan. Daarom heeft Eurofound een onderzoek opgezet om aan te tonen of en waar de sociaaleconomische trends in de verschillende landen zich naar elkaar toe bewegen (convergeren) dan wel uiteenlopen (divergeren). In dit rapport wordt een conceptueel kader vastgesteld dat het onderzoek van Eurofound naar convergentie ondersteunt. Er is een methodologische strategie ontwikkeld om onderzoek te doen naar convergentie en deze wordt toegepast om in de hele EU patronen te bestuderen voor 37 indicatoren. Deze omvatten vier maatschappelijke gebieden: werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, levensomstandigheden en sociaaleconomische factoren.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen