Coöperaties en sociale ondernemingen: werk en werkgelegenheid in geselecteerde landen

Coöperaties en sociale ondernemingen worden erkend voor hun veerkracht ten aanzien van conjuncturele en structurele economische veranderingen en voor hun vermogen om bij te dragen aan lokale en regionale economische ontwikkeling, met inbegrip van sociale inclusie. De afgelopen jaren is de aandacht steeds vaker uitgegaan naar hun vermogen om de EU-beleidsdoelstellingen inzake het scheppen van meer en betere banen te helpen realiseren, en zo de tendens naar atypische arbeidsvormen tegen te gaan en de EU-integratie na de wereldwijde financiële crisis van 2008 te bevorderen. Op basis van casestudies van organisaties uit vijf EU-lidstaten onderzoekt dit verslag de bijdrage van Europese coöperaties en sociale ondernemingen aan het scheppen en behouden van banen. Het verslag beschrijft de kenmerken van de gecreëerde en behouden banen en gaat na welke steunmaatregelen deze organisaties gebruiken om zich te ontwikkelen en te innoveren. Er worden ook een aantal beleidsadviezen gegeven om het scheppen van deze banen in coöperaties en sociale ondernemingen te ondersteunen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen