Quality of life

Rol van overheidsdiensten bij de integratie van vluchtelingen en asielzoekers

Na de toestroom van meer dan drie miljoen asielzoekers naar de Europese Unie in de driejarige periode 2015-2017 moesten de lidstaten het hoofd bieden aan een aantal uitdagingen in verband met de integratie van de nieuwkomers in hun land. In dit verslag wordt gekeken naar de rol van overheidsdiensten – met name diensten actief op het gebied van huisvesting, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs – bij de sociale en economische integratie van vluchtelingen en asielzoekers. Daarbij wordt beoogd vast te stellen welke factoren dit proces in de weg staan en welke elementen bijdragen tot een succesvolle integratie. De algemene focus ligt op de landen van bestemming, met name de drie landen die het zwaarst worden getroffen door de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers: Duitsland, Oostenrijk en Zweden. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen