Working conditions

Arbeidsomstandigheden en gezondheid van werknemers

Dit verslag maakt gebruik van de gegevens van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden om de arbeidsomstandigheden en de gevolgen ervan op de gezondheid van werknemers te onderzoeken. De duurzaamheid waarborgen van het werk in de context van een vergrijzende bevolking betekent dat er meer mensen aan het werk zijn die langer actief kunnen blijven. Het verslag onderzoekt de wisselwerking tussen de eisen die het werk stelt – die een verhoogd risico op uitputting met zich meebrengen – en de arbeidsmiddelen die de werknemers ondersteunen bij het vergroten van hun betrokkenheid en welzijn. De bevindingen geven aan dat de fysieke risico’s niet zijn toegenomen maar belangrijk blijven, terwijl de emotionele eisen zijn toegenomen. Dit benadrukt het groeiende belang van psychosociale risico’s op het werk. De veranderingen in de loop van de tijd suggereren dat, hoewel het risico op een slechte gezondheid zich concentreert in bepaalde beroepen, de beroepen die van oudsher als beschermd worden beschouwd in toenemende mate worden blootgesteld aan risico's die de gezondheid en het welzijn van werknemers zouden kunnen beïnvloeden.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen