Promoting social cohesion and convergence

Bewaken van de convergentie in de Europese Unie: Terugblik voor vooruitgang – Opwaartse convergentie in crisistijden

Flagship report
Bijgewerkt
27 april 2022
Gepubliceerd
20 december 2021
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • De economische crisis (2008-2013) had een sterk negatief effect op de opwaartse convergentie tussen de EU-lidstaten. Hoewel de economische convergentie snel werd hersteld, hield de neerwaartse divergentie op het gebied van werkgelegenheid en levensomstandigheden aan tot 2013, waaruit blijkt hoe sterk sociale en economische convergentie met elkaar verbonden zijn.
Read more
 • De economische crisis (2008-2013) had een sterk negatief effect op de opwaartse convergentie tussen de EU-lidstaten. Hoewel de economische convergentie snel werd hersteld, hield de neerwaartse divergentie op het gebied van werkgelegenheid en levensomstandigheden aan tot 2013, waaruit blijkt hoe sterk sociale en economische convergentie met elkaar verbonden zijn.
 • Tijdens de herstelperiode 2014-2019 begonnen veel sociale indicatoren opwaarts te convergeren, maar de economische crisis heeft sporen van ongelijkheid nagelaten langs geografische lijnen. Hoewel Midden- en Oost-Europa sterk bleven convergeren naar de toonaangevende noordwestelijke regio, bleef Zuid-Europa steeds meer achter op sociaal en economisch gebied.
 • Tussen 2008 en 2019 was er over het algemeen geen sprake van opwaartse convergentie in de kwaliteit van bestuur en instellingen tussen de EU-lidstaten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis zal convergentie in institutionele kwaliteit een belangrijke manier zijn om economische convergentie om te zetten in duurzame sociale convergentie in Oost-Europa en beide in Zuid-Europa te verbeteren.
 • Zonder de krachtige beleidsreacties van de EU en de nationale overheden op de pandemie zou de impact van de crisis op de arbeidsmarkten en levensomstandigheden in de EU nog verwoestender en ongelijker zijn geweest. Aangezien de COVID-19-crisis echter nog niet helemaal voorbij is, zal het van cruciaal belang zijn deze beleidsinspanningen voort te zetten, met name in de context van de digitale en groene transitie, waarbij de juiste beleidsinstrumenten essentieel zullen zijn om nieuwe divergentietrajecten tussen het noordoosten en het zuidwesten te voorkomen.
 • De volledige uitvoering van de NextGenerationEU-plannen zal van cruciaal belang zijn, en de convergentie tussen de EU-lidstaten staat of valt met de mate waarin de nationale herstelplannen zijn afgestemd op de visie op EU-niveau. De bereidheid van regeringen om zich te richten op supranationale prioriteiten biedt een kans om de ongelijkheden als gevolg van de COVID-19-pandemie te keren. Daarbij zal coördinatie op EU-niveau bijzonder belangrijk zijn.
Read less

Samenvatting

Opwaartse convergentie neemt in het EU-project een centrale plaats in. De lidstaten en hun burgers verbinden zich ertoe deel uit te maken van de Unie omdat zij verwachten dat hun lidmaatschap zal leiden tot evenwichtige economische welvaart en sociale vooruitgang in alle landen. Toenemende verschRead more

Opwaartse convergentie neemt in het EU-project een centrale plaats in. De lidstaten en hun burgers verbinden zich ertoe deel uit te maken van de Unie omdat zij verwachten dat hun lidmaatschap zal leiden tot evenwichtige economische welvaart en sociale vooruitgang in alle landen. Toenemende verschillen tussen de lidstaten, zoals tijdens de economische crisis van 2008-2013, kunnen worden gezien als een verbreking van de belofte van de EU en de aanzet geven tot onvrede en desintegratie. Dit vlaggenschipverslag is het resultaat van het onderzoek van Eurofound naar het bewaken van de convergentie in de EU, dat in 2017 van start is gegaan. In dit verslag wordt de veranderende dynamiek van opwaartse convergentie in de periode 2008-2019 beschreven, worden de kortetermijneffecten van COVID-19 op de Europese economieën en samenlevingen onderzocht, samen met de gevolgen ervan voor de convergentie, en worden de langetermijneffecten van de pandemie en de toekomst van opwaartse economische en sociale convergentie in Europa besproken.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Last updated date: 
  26 jan 2022
  Aantal bladzijden: 
  120
  Nummer: 
  EF21008
  ISBN: 
  978-92-897-2237-7
  Catalogusnummer: 
  TJ-01-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/78744
  Catalogue info

  Bewaken van de convergentie in de Europese Unie: Terugblik voor vooruitgang – Opwaartse convergentie in crisistijden

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2021), Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF21008EN1
  Catalogue info

  Bewaken van de convergentie in de Europese Unie: Terugblik voor vooruitgang – Opwaartse convergentie in crisistijden

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Working paper

 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Overview of indicators
  Table 2: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table 3: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table 4: Summary of economic convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 5: Summary of social convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 6: Summary of institutional convergence trends in sigma, delta and beta convergence

  Table A1: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table A2: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table A3: Impact of unemployment changes on GDP per capita (regression coefficients), EU27, 2000–2019

  List of figures

  Figure 1: The three dimensions of convergence
  Figure 2: Sigma and delta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 3: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 4: Regional quintile clusters of GDP per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 5: Sigma and delta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 6: Unconditional beta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 7: Regional quintile clusters of disposable household income per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 8: Sigma and delta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 9: Unconditional beta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 10: Sigma and delta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 11: Unconditional beta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 12: Sigma and delta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 13: Unconditional beta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 14: Regional quintile clusters of the employment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 15: Sigma and delta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 16: Unconditional beta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 17: Regional quintile clusters of the unemployment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 18: Sigma and delta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 19: Unconditional beta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 20: Regional quintile clusters of the gender employment gap in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 21: Sigma and delta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 22: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 23: Regional quintile clusters of the youth NEET rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 24: Sigma and delta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 25: Unconditional beta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 26: Regional quintile clusters of the early school leavers rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 27: Sigma and delta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 28: Unconditional beta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 29: Sigma and delta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 30: Unconditional beta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 31: Sigma and delta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 32: Unconditional beta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 33: Sigma and delta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 34: Unconditional beta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 35: Sigma and delta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 36: Unconditional beta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 37: Sigma and delta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 38: Unconditional beta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 39: Sigma and delta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 40: Unconditional beta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 41: Sigma and delta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 42: Unconditional beta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 43: Regional clusters of the European Quality of Government Index score (EQI), EU NUTS 1 and 2, 2010 and 2017
  Figure 44: Employment rates in the previous year and annual growth rates by EU Member State, 2000–2019
  Figure 45: Employment growth in southern and central and eastern countries relative to western/northern Europe (regression coefficients plot)
  Figure 46: Summary of the regional leaders and laggards in the social dimension and cluster mobility in the economic dimension, EU NUTS 2, 2008–2019
  Figure 47: Relationship between GDP and unemployment in 2008–2009 (growth rates), EU27
  Figure 48: Relationship between GDP and unemployment in 2019–2020 (growth rates), EU27
  Figure 49: Actual versus predicted unemployment rate in 2020 (%), EU27
  Figure 50: SURE loans and the unemployment gap in 2020, EU27
  Figure 51: Unweighted average employment rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 52: Unweighted average youth NEET rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 53: Sigma convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2013–2020
  Figure 54: Change in GDP per capita (in PPS) by Member State (%), EU27, 2019–2020
  Figure 55: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 56: Percentage change in GDP per capita (in PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 57: Sigma convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2013–2021 (monthly data: January 2020–May 2021)
  Figure 58: Change in unemployment rate by Member State (percentage points), EU27, 2019–2020
  Figure 59: Unconditional beta convergence of the unemployment rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 60: Percentage point change in the unemployment rate, EU NUTS 2, 2019–2020
  Figure 61: Sigma convergence in the activity rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 62: Sigma convergence in labour market slack (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 63: Unconditional beta convergence in labour market slack (%), EU27, 2019–2020
  Figure 64: Estimated change in the at-risk-of-poverty rate, EU, 2019–2020
  Figure 65: Sigma convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 66: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 67: Degree of plausibility (on a scale of 1–10) of the health recovery scenarios as assessed by Eurofound experts
  Figure 68: Possible economic recovery scenarios
  Figure 69: Expected speed of economic recovery, EU27
  Figure 70: Experts’ opinions on the expected economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic (on a scale of 0–100)

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen